CREATIVE

Chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp các Plan tổng thể, chiến lược, kế hoạch truyền thông/ Marketing.. Chúng tôi phân tích thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng đưa ra những chiến dịch truyền thông cho từng sảm phẩm, dịch vụ… đảm bảo cho doanh nghiệp có được chiến dịch truyền thông khác biệt độc đáo, hiệu quả không bị lẫn vào “đám đông”.